Road Show | Công ty tổ chức Road Show tại Trà Vinh

Home / RoadShow Xe Đạp / Road Show | Công ty tổ chức Road Show tại Trà Vinh

Road Show | Công ty tổ chức Road Show tại Trà Vinh

Roadshow là gì?

Roadshow là hình thức marketing được tổ chức bằng phương pháp sử dụng các phương tiện giao thông kết hợp với một đội hình người đồng nhất về hình thức nhằm quảng bá sản phẩm, tổ chức, doanh nghiệp hay một chiến dịch nào đó. Roadshow lấy sự tổ chức làm tâm điểm để gây sự chú ý cho người khác. Roadshow được thực hiện bằng cách sử dụng phương tiện giao thông lưu thông trên đường với một đội hình đông đảo có tổ chức để làm cho người khác chú ý đến.

 

Có thể tóm tắt một cách dễ hiểu nhất của cụm từ Roadsho w = road (đường, đoạn đường) + show (trình diễn, biểu diễn) = diễu hành trên đường. Đây là cách viết tắt của hai từ tiếng Anh cho ta biết nghĩa chính xác của cụm từ này.

 

Gọi Ngay